Bạn biết hết tên viết tắt của các Tổ chức Quốc tế chứ?

827
Đã làm

0
Bình luận

Có phải bạn thường nghe đề cập đến những từ viết tắt như UNESCO, FBI, UNICEF, WHO, CIA,... Vậy bạn có hiểu đó là viết tắt của những từ gì và nghĩa của chúng không nhỉ?

Bình luận

HÀNG ĐẦU

CHIA SẺ

HOT