Hoá học với bạn có xa lạ không?

928
Đã làm

0
Bình luận

Có những việc xảy ra hằng ngày do phản ứng hoá học mà ra như nồi bị đen, oxy hoá,... đấy. Bạn có biết điều đó hay chỉ nghĩ đơn giản là do chúng "tuổi già sức yếu"?

Bình luận

HÀNG ĐẦU

CHIA SẺ

HOT