Nhà xuất bản Giáo dục công bố giá bộ sách giáo khoa mới

VTC - 27/03/2020, 14:46

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thông tin về mức giá của 4 bộ sách giáo khoa được phê duyệt sử dụng trong năm học 2020 - 2021.

Theo đó, giá các bộ SGK mới của NXB Giáo dục Việt Nam cụ thể như sau: Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống, gồm 10 cuốn, giá 179.000 đồng; bộ SGK Chân trời sáng tạo, gồm 9 cuốn, giá 186.000 đồng; bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực, gồm 10 cuốn, giá 194.000 đồng; bộ SGK Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, gồm 9 cuốn, giá 189.000 đồng.

Giá bán SGK nêu trên được hình thành từ các yếu tố cấu thành cơ bản, như: Số cuốn sách giáo khoa trong bộ SGK lớp 1; chi phí tổ chức bản thảo; chi phí vật tư, công in; tích hợp công nghệ 4.0… Như vậy, so với giá SGK lớp 1 hiện hành, giá SGK lớp 1 mới cao hơn.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận