Sing My Song - Bài hát hay nhất gây sốt mùa đầu tiên

Đây là chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng có thể vừa sáng tác vừa hát hay.

1 2 >