Hoa hậu Bản sắc Việt Thu Ngân lên xe hoa với đại gia hơn 19 tuổi

Sau 5 tháng đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, Trần Thu Ngân đã lên xe hoa với đại gia hơn 19 tuổi.

1