phỏng vấn xin việc

  • Điều gì sẽ đến nếu bạn nói dối khi phỏng vấn xin việc? Điều gì sẽ đến nếu bạn nói dối khi phỏng vấn xin việc?

    Có một nguyên tắc rất rõ ràng cho ứng viên là không nói dối khi viết CV ứng tuyển cũng như khi phỏng vấn xin việc. Tuy nhiên, nhiều ứng viên vẫn muốn “thêm thắt” nội dung không đúng sự thật nhằm ghi điểm với nhà tuyển dụng. Nhưng họ không biết rằng, với kinh nghiệm phỏng vấn hàng trăm lượt ứng viên khác nhau, nhà tuyển dụng dễ dàng “bắt bài” lời nói dối tiêu cực từ ứng viên.

  • 9 cách giúp tập trung khi phỏng vấn xin việc 9 cách giúp tập trung khi phỏng vấn xin việc

    Bạn có trình độ, kinh nghiệm và biết mình là người phù hợp với công việc nhưng bạn thấy mình mất tập trung khi phỏng vấn xin việc? Đã đến lúc cần phải cải thiện tình trạng này vì sự tập trung chăm chú sẽ giúp bạn dễ dàng thuyết phục nhà tuyển dụng hơn.