Người phán xử: Hậu trường cảnh quay bổ sung

Đạo diễn Danh Dũng lý giải việc tập hợp các diễn viên quay thêm những cảnh đặc biệt phim "Người phán xử". Nguồn:Rubic8

Bình luận