Hương Giang Idol trả lời phỏng vấn bằng Tiếng Anh

Đại diện Việt Nam được nhận xét thông minh, duyên dáng khi trả lời bằng tiếng Anh. Theo FC HƯƠNG GIANG IDOL

Bình luận