"Hoa hậu hài" Thu Trang lì xì đầu năm 2018

Đầu năm Thu Trang đã 'chơi lầy' bằng cách bốc lì xì hên xui, chỉ có một giải đặc biệt 500.000đ nhưng đến cả mớ giải phụ từ 200.000đ đến 5000đ. Theo Thu Trang Official.

Bình luận