Bói bài Tarot chủ nhật ngày 10/7/2022: Cẩn tắc vô áy náy

10/07/2022, 06:01

Bất cứ làm một hành động nào hãy dành ra ít giây nghĩ về hậu quả của nó, bởi lẽ "sai một li, đi một dặm".

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

theo nguồn https://2sao.vn/boi-c-aa7/

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất