phông chữ

  • 7 phông chữ viết CV online đẹp nhất và dễ đọc nhất 7 phông chữ viết CV online đẹp nhất và dễ đọc nhất

    Một bản CV có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng cần có sự hòa hợp về cả hình thức lẫn nội dung. Chính vì thế, bên cạnh việc chăm chút nội dung trong CV online thì bạn cũng phải lưu ý đến các điểm về hình thức, và phông chữ viết là một trong số đó.