Người phán xử tập 25: Thế Chột muốn Phan Thị sụp đổ hoàn toàn

Trong tập 25, Thế Chột lên kế hoạch để lật đổ Phan Thị. Nguồn: Rubic8

Bình luận