Người phán xử: Preview tập 30 - Ông trùm dạy dỗ Phan Hải

"Trong lúc cả nhà gặp chuyện thì con ở đây với gái? Người đứng đầu là phải đảm bảo an toàn cho bất cứ ai trong đề chế của mình! Nếu cứ như thế này, bố e đế chế Phan Thị sẽ sụp đổ trước ngày con lên ngôi đấy!" Phan Quân nói với Phan Hải. Nguồn: Rubic8

Bình luận