Ngọc Thảo - Phở Đặc Biệt hướng dẫn cách chống trộm cướp

''Cặp bài trùng'' Phở Đặc Biệt - Ngọc Thảo bắt tay thực hiện video mách teen 9 cách hữu hiệu để đối phó và phòng chống cướp giật khi ra đường.

Bình luận