Mashup Kiếp Trước Kiếp Sau | Bảo Anh

Mashup Kiếp Trước Kiếp Sau dựa trên 2 MV Trái Tim Em Cũng Biết Đau và Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng. Như 1 sự trùng hợp thì ghép 2 MV này nó ra 1 cái phim ngắn như kiểu tiền kiếp - hậu kiếp. Nguồn: Bảo Anh.

Bình luận