làm việc từ xa

  • Làm việc từ xa thì liên kết nhóm như thế nào? Làm việc từ xa thì liên kết nhóm như thế nào?

    Cùng với sự phát triển của công nghệ và truyền thông, làm việc từ xa đang trở thành xu hướng được cả doanh nghiệp lẫn người lao động quan tâm lựa chọn. Trong đó điều quan trọng là làm sao đảm bảo được sự gắn kết giữa các thành viên với nhóm của mình, bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sự phát triển của doanh nghiệp.