Fast & Furious 8 - Official Trailer 1 (Universal Pictures) HD

Đoạn phim quảng cáo đầu tiên của “The Fate of the Furious” cho thấy người hùng Dominic Toretto vì một lý do nào đó đã phản bội gia đình và đầu quân cho ả Cipher (Charlize Theron).

Bình luận