Cruz Beckham - If Everyday Was Christmas (Official Video)

Cậu út nhà Beckham thực hiện video "If Every Day Was Christmas" với sự trợ giúp của các anh chị em trong gia đình.

Bình luận