content marketing

  • Bí quyết thành công với nghề Content Marketing Bí quyết thành công với nghề Content Marketing

    Có lẽ chưa bao giờ nghề content marketing nở rộ như hiện nay. Các doanh nghiệp ngày càng xuất hiện nhiều, nhu cầu tiếp thị sản phẩm, đặc biệt là tiếp thị online, ngày càng lớn. Nghề này thu hút nhiều thành phần, độ tuổi từ các bạn trẻ thích viết lách đến những người giàu kinh nghiệm, đã từng hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Khá dễ dàng để trở thành một người viết nội dung tiếp thị, nhưng để thành công trong nghề này, thì theo ý kiến riêng của tôi là: “Tưởng không khó mà lại khó không tưởng”.