chuyên viên tư vấn

  • Là chuyên viên tư vấn, bạn cần các kỹ năng nào? Là chuyên viên tư vấn, bạn cần các kỹ năng nào?

    Để đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt,không ít doanh nghiệp đã liên tục cải thiện từ chất lượng sản phẩm đến chất lượng dịch vụ. Bên cạnh sản phẩm tốt thì vai trò của những chuyên viên tư vấn sản phẩm, dịch vụ - bộ mặt đại diện của sản phẩm – ngày càng xuất hiện nhiều với vai trò đáng kể.