Chi Pu - Từ hôm nay (Feel Like Ooh)

MV gây tranh cãi về khả năng làm ca sĩ của Chi Pu. Nguồn:Chi Pu Official .

Bình luận