Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

15/03/2016, 14:39

Thành viên xinh đẹp nhóm nhạc Hàn Quốc ngày càng nữ tính. Cô hiện khá đắt show tại thị trường quê nhà.

  • Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

  • Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

  • Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

  • Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

  • Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

  • Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

  • Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

  • Victoria (fx) duyên dáng, nữ tính trên tạp chí

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước