Vẻ đẹp trong veo, thánh thiện của Lưu Diệc Phi

23/12/2016, 20:02

Xuất hiện trong loạt ảnh mới trên tạp chí thời trang, "thiên thần tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi khoe vẻ đẹp trong veo, thánh thiện không góc chết.

  • Vẻ đẹp trong veo, thánh thiện của Lưu Diệc Phi

  • Vẻ đẹp trong veo, thánh thiện của Lưu Diệc Phi

  • Vẻ đẹp trong veo, thánh thiện của Lưu Diệc Phi

  • Vẻ đẹp trong veo, thánh thiện của Lưu Diệc Phi

  • Vẻ đẹp trong veo, thánh thiện của Lưu Diệc Phi

  • Vẻ đẹp trong veo, thánh thiện của Lưu Diệc Phi

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước