Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

07/09/2016, 15:05

Nữ ca sĩ Tóc Tiên vừa thực hiện một bộ ảnh vô cùng gợi cảm nhưng không kém phần cá tính và nổi loạn.

  • Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

  • Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

  • Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

  • Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

  • Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

  • Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

  • Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

  • Tóc Tiên nóng bỏng, nổi loạn trong bộ ảnh mới

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước