Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

06/02/2015, 13:16

Nhiếp ảnh gia Agnieszka Gulczynska đem lại nhiều cảm xúc ấm áp cho người xem qua những hình ảnh ngọt ngào của con trai nhỏ lớn lên cùng ba chú chó. Theo emdep

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

 • Tình bạn ngọt ngào của cậu bé và ba chú chó đáng yêu

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước