Thử Thách 1: Ai Mặc Đẹp Hơn - Tập 2 | The Face Vietnam 2017

Thử thách Ai mặc đẹp hơn của 3 team Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy. Nguồn: VIVA Shows

Bình luận