Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

24/05/2016, 07:59

Đầm sen đầu mùa với những búp non toả hương thơm ngát được ví như "tiên cảnh" giữa lòng thành phố ồn ào, náo nhiệt.

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

  • Thiếu nữ xinh đẹp nâng niu đoá sen đầu mùa

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước