The Mummy (2017) - Official Trailer

The Mummy là bộ phim mới nhất về nhân vật xác ướp Ai Cập. Ngoài Sofia Boutella và Tom Cruise, Russell Crowe xuất hiện trong vai tiến sĩ lập dị Dr. Jekyll.The Mummy có kế hoạch ra rạp vào 9/6/2017.

Bình luận