Tên những bộ phận trên cơ thể bằng Tiếng Anh - Bạn biết nhiều hay ít?

741
Đã làm

0
Bình luận

Vừa học vừa chơi với ZenQuiz bạn nhé! Tuần này chúng ta sẽ thử thách khả năng từ vựng của bản thân bằng tên những bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh. Bắt đầu bạn nhé!

Bình luận

HÀNG ĐẦU

CHIA SẺ

HOT