Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

19/10/2016, 10:21

Xuất hiện trên tạp chí thời trang Marie Claire số tháng 11, Lee Hyori làm mê mẩn người xem sau 3 năm vắng bóng. Dù đã gần 40 tuổi nhưng Hyori vẫn quyến rũ chẳng kém ai.

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

 • Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp hút hồn

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước