Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

27/07/2016, 21:45

Se Jeong và Chae Yeon có tạo hình ''không thể mê nổi'', Somi, Do Yeon và Pinky là được khen long lanh trên tạp chí.

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

  • Sao I.O.I 'xấu khó tả', Hyun Ah tung bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến giờ

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước