Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

12/09/2016, 08:22

Chung Lệ Đề - sao nữ gốc Việt và Trương Luân Thạc đã chính thức công bố bộ ảnh cưới lãng mạn trên bờ biển.

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

 • Sao gốc Việt khoe ảnh cưới lãng mạn với bạn trai kém 12 tuổi

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước