Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

15/06/2017, 18:09

Người mẫu Quế Vân vừa thực hiện bộ ảnh đẹp ở Đà Nẵng sau khi chi nửa tỷ để phẫu thuật thẩm mỹ. Theo Sao Băng/Giadinhvietnam.com

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

 • Quế Vân tự tin khoe gương mặt đẹp sau nhiều lần 'dao kéo'

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước