Phạm Băng Băng và Lý Thần chìm đắm trong men tình

09/01/2017, 19:45

Phạm Băng Băng và Lý Thần vừa cùng nhau chụp một bộ ảnh mới đầy tình tứ và hạnh phúc.

  • Phạm Băng Băng và Lý Thần chìm đắm trong men tình

  • Phạm Băng Băng và Lý Thần chìm đắm trong men tình

  • Phạm Băng Băng và Lý Thần chìm đắm trong men tình

  • Phạm Băng Băng và Lý Thần chìm đắm trong men tình

  • Phạm Băng Băng và Lý Thần chìm đắm trong men tình

  • Phạm Băng Băng và Lý Thần chìm đắm trong men tình

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước