Những người phụ nữ đã thay đổi lịch sử - bạn đã biết hết về họ?

734
Đã làm

0
Bình luận

Không chỉ có đàn ông mới nắm được quyền lực và có những đóng góp to lớn cho nhân loại. Không ít phận nữ nhi chân yếu tay mềm nhưng bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đã thay đổi vận mệnh của dân tộc mình, thậm chí cả thế giới. Cùng tìm hiểu xem, họ là ai nhé!

  • Kết quả

  • Bạn chưa đào sâu tìm hiểu về những người phụ nữ quyền lực rồi!

  • Kiến thức về nữ quyền của bạn khá ổn đấy chứ.

  • Wow! Bạn thực sự có vốn hiểu biết sâu rộng về những người phụ nữ uy quyền này đấy!

Bình luận

HÀNG ĐẦU

CHIA SẺ

HOT