Người phán xử: Preview tập 31

Trong tập 31, Hài "khùng" tiếp tục sa đọa rơi vào lưới tình với Hương Phố. Nguồn: TVAd Insider

Bình luận