Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

06/02/2015, 13:16

Cùng ngắm những khoảnh khắc tinh khôi của sương sớm qua những bức ảnh long lanh dưới đây. Theo Depplus

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

 • Ngỡ ngàng vẻ đẹp tinh khôi của những giọt sương

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước