mất vợ vào tay hàng xóm

  • Cả tin, tôi mất vợ vào tay anh hàng xóm độc thân  tốt bụng Cả tin, tôi mất vợ vào tay anh hàng xóm độc thân "tốt bụng"

    Se sẽ mở khoá trong nhẹ nhàng vào buồng ngủ, tôi choáng váng muốn khuỵ xuống bởi trên chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi là anh hàng xóm "tốt bụng" đang ngáy như kéo bễ. Còn Huyền của tôi với váy ngủ trễ xuống, nhàu nhĩ mà không cần làm em tỉnh giấc tôi cũng biết việc gì vừa xảy ra ở ...