Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

09/10/2017, 08:45

Siêu mẫu 9x tự tin khoe vóc dáng gợi cảm, săn chắc trong bộ ảnh mới. Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

 • Lâu lâu làm mẫu ảnh, Lan Khuê chứng tỏ khả năng pose hình thần sầu

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước