Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

19/01/2016, 14:38

Kiều nữ xứ Hàn xuất hiện trên trang bìa tạp chí InStyle Hàn số phát hành vào tháng 2/2016.

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

  • Kim Tae Hee diện trang phục Dior sành điệu trên tạp chí

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước