Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp

06/02/2015, 13:16

Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp được ghi lại dưới ống kính nhiếp ảnh. Kurit Afsheen, 34 tuổi là nhiếp ảnh đã ghi lại cảnh ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp này. Theo ngoisao.vn

  • Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp

  • Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp

  • Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp

  • Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp

  • Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp

  • Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp

  • Khoảnh khắc ốc sên 'cõng' ếch tuyệt đẹp

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước