Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

16/06/2017, 17:09

Đây là một trong những bộ ảnh mới nhất của đương kim Miss Global Beauty Queen 2016. Theo Hoàng Mai, Photo: Bobby Nguyễn (Giadinhvietnam.com)

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

 • Hoa hậu Ngọc Duyên mặc áo tắm gợi cảm ngắm hoàng hôn

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước