Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gợi cảm ở Pháp

15/06/2017, 18:08

Tranh thủ chuyến đi công tác ở Châu Âu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã thực hiện bộ ảnh đẹp, gợi cảm ở Pháp. Theo Sao Băng/Giadinhvietnam.com

  • Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gợi cảm ở Pháp

  • Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gợi cảm ở Pháp

  • Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gợi cảm ở Pháp

  • Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gợi cảm ở Pháp

  • Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gợi cảm ở Pháp

  • Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gợi cảm ở Pháp

  • Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gợi cảm ở Pháp

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước