Dương Mịch rạng rỡ trên trang bìa Cosmopolitan

12/12/2016, 19:27

Mặc dù đang dính scandal rạn nứt tình cảm với chồng Lưu Khải Uy nhưng Dương Mịch vẫn xinh đẹp, rạng rỡ trên tạp chí.

  • Dương Mịch rạng rỡ trên trang bìa Cosmopolitan

  • Dương Mịch rạng rỡ trên trang bìa Cosmopolitan

  • Dương Mịch rạng rỡ trên trang bìa Cosmopolitan

  • Dương Mịch rạng rỡ trên trang bìa Cosmopolitan

  • Dương Mịch rạng rỡ trên trang bìa Cosmopolitan

  • Dương Mịch rạng rỡ trên trang bìa Cosmopolitan

  • Dương Mịch rạng rỡ trên trang bìa Cosmopolitan

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước