Đức Phúc hoá Fruit Ninja thể hiện vũ điệu chém hoa trên nền nhạc Ghen thần thánh

Không biết Erik đã truyền lại vũ đạo bài Ghen cho Đức Phúc kiểu gì mà để Đức Phúc như thánh... chém hoa quả ở trên sân khấu thế này đây. Theo FC - Đức Phúc.

Bình luận