Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

30/12/2016, 20:15

Hoa hậu Việt Nam 2012 thể hiện nét đài các khi diện nhiều thiết kế đính kết cầu kỳ của Lê Thanh Hòa.

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

  • Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng yêu kiều

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước