Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

06/02/2015, 13:16

Réhahn là nhiếp ảnh gia người Pháp nặng tình với thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam. Đến năm 2011, Réhahn quyết định chuyển đến sống tại khu phố cổ nhỏ bé ở Hội An, Việt Nam. Lựa chọn từ bỏ cuộc sống hiện đại và bận rộn của mình tại Pháp để sống một cuộc sống yên tĩnh tại Hội An là một quyết định táo bạo của Rehahn để theo đuổi giấc mơ của mình về nhiếp ảnh.

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

 • Con người Hội An trong ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước