con giáp tài năng có hạn

  • 4 con giáp này tài năng tuy có hạn nhưng nói khoác thì vô biên 4 con giáp này tài năng tuy có hạn nhưng nói khoác thì vô biên

    Con người ai cũng hy vọng được người khác khẳng định và thậm chí là ngưỡng mộ bản thân mình. Tuy nhiên, người có thực lực lại thường rất khiêm nhường, trong khi người không mấy giỏi giang lại làm đủ "trò" để có thể đổi lại đánh giá tốt từ người khác.