Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

08/07/2016, 10:41

Trong bộ ảnh mới, Isaac và MLee khai thác vẻ nổi loạn, góc cạnh. Cả 2 từng chung công ty quản lý nên có mối quan hệ khá thân thiết.

  • Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

  • Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

  • Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

  • Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

  • Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

  • Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

  • Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

  • Bông hồng lai MLee dữ dội bên Isaac điển trai

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước