Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

06/02/2015, 13:16

Từ những bức hình người thật, họa sĩ người Brazil Julio Cesar đã chộp lại y sì đúc qua bàn tay tài hoa của mình. Nguồn: Ione

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

 • Bộ ảnh vẽ nét từng centimét

Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước Bài trước